پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

جابه جایی بیش از 2میلیون تن کالا وبار در استان اردبیل


مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان از جابجایی بیش از 2میلیون و 407 هزارتن کالا از استان به سراسر کشور در 7ماهه امسال خبر داد

تاریخ انتشار: 1397/08/14

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان علی رحمتی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه این میزان بار وکالا توسط 82 شرکت فعال بخش حمل ونقل کالا به سایر نقاط کشور ارسال شده است افزود: این کالاها شامل گندم ، سیمان و سیب زمینی میباشد که توسط 181 هزار و 600 دستگاه وسیله نقلیه از استان به سراسر کشور حمل شده اند.

دبیر کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل ونقل استان اردبیل با اشاره به اینکه علی رغم توطئه های دشمنان وتبلیغات منفی آنان در فضای مجازی وضعیت حمل و نقل در استان بصورت عادی میباشد تصریح کرد:روزانه نزدیک به هزار دستگاه بارگیری در سطح استان انجام میشود که از این میزان 500دستگاه مربوط به مرکز اردبیل و مابقی نیز از طریق شهرستان ها انجام میگیرد.

عضو شورای ترافیک استان اردبیل ازجابجایی 361 هزارتن کالا وبار فقط در مهر ماه امسال در استان  خبردادو اظهار کرد:این میزان کالا نیزتوسط 27 هزار دستگاه به نقاط مختلف کشور بارگیری شده است.

عضو شورای اداری استان اردبیل تصریح کرد:رانندگان این استان همچون سال های دفاع مقدس که با روحیه انقلابی وبسیجی در عرصه های مختلف  درحال فعالیت ونقش افرینی بودند اکنون نیز با همان روحیه بسیجی و غیرت انقلابی در سنگر کار واقتصاد درحال خدمات رسانی به مر دم هستند.

رئیس کمیته حمل ونقل ستاد خدمات سفر استان اردبیل همچنین از جابه جایی بیش از یک میلیون و155 هزار مسافر توسط 165هزار و390دستگاه ناوگان درهفت ماهه امسال در استان خبرداد وافزود:58شرکت ،موسسه وشعبات مسافری در استان در این زمینه فعال است.

مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل آمار رانندگان باری،مسافری،وانت بار و روستائی را برحسب حوزه فعالیتشان داخلی وبین المللی 11هزارو 365نفر برشمرد و گفت: خوشبختانه با تلاش همکاران زحمت کش این اداره کل وتمهیدات انجام شده ، در زمینه حمل کالا، بار ومسافر در استان هیچگونه مشکل ومانعی وجود ندارد.
 
 مشخصات:
نظرات: *