پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان اردبیل

:

اخبار: معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل گفت:به منظور رسیدگی به تخلفات رانندگان در بخش حمل ونقل مسافری در69 امین جلسه کمیسیون ماده 11 به تخلف 21 راننده خاطی در بخش مسافری رسیدگی و تصمیمات لازم برابر مقررات اتخاذ گردید.


جلسه کمیسیون ماده 11 استانی


معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل گفت:به منظور رسیدگی به تخلفات رانندگان در بخش حمل ونقل مسافری در69 امین جلسه کمیسیون ماده 11 به تخلف 21 راننده خاطی در بخش مسافری رسیدگی و تصمیمات لازم برابر مقررات اتخاذ گردید.

تاریخ انتشار: 1397/09/10

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل،شیرین زاده با بیان اینکه موضوع این جلسه اغلب رسیدگی به شکایت مسافران از رانندگان ناوگان حمل ونقل مسافری است که بصورت مکتوب درقالب فرم شکایت توسط مسافران تنظیم وجهت رسیدگی به دفتر نمایندگی این اداره کل ارائه می شود گفت:یکی از اهداف مهم این جلسه نظارت بر ارائه خدمات صحیح و به موقع رانندگان  به مسافرین حمل ونقل برون شهری است.
 
وی عدم رعایت اضافه تناژ،عدم اخذ بارنامه ،توقف در میدان ،تاخیر در حرکت ،عدم پذیرایی از مسافران وعدم ارائه بلیط را از عمده تخلفات رانندگان عنوان کرد و اظهار داشت:چنانچه در این راستا خدمات مورد نظر از طرف شرکت و یا رانندگان رعایت نگردد برابر قانون با شرکت متخلف در کمیسیون ماده 12 و با رانندگان خاطی نیز در کمیسیون ماده 11 برخورد و اعمال قانون می شود.
 
شیرین زاده تصریح کرد:از ابتدای سالجاری تاکنون  طی تشکیل جلسات کمیسیون ماده 11 به  تخلفات  بیش از 120راننده رسیدگی واحکام مربوطه برای متخلفان صادر گردیده است.
 
وی در مدت یاد شده از رسیدگی به تخلف 32شرکت حمل و نقل در کمیسیون ماده 12 خبر داد و گفت:برای خاطیان یکسال محرومیت از رانندگی ، تذکر کتبی و لغو خدمات برای شرکت های حمل ونقل وهمچنین  جریمه نقدی صادر شده است.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گفت: مسافرانی که نسبت به عملکرد رانندگان ویا شرکت های مربوطه اعتراض ویا شکایتی داشته باشند میتوانند با شماره تلفن 141 ویا با دفتر نمایندگی این اداره کل واقع در ترمینال اردبیل به شماره تلفن 33816874تماس حاصل کرده وموارد را گزارش دهند.
 
وی خاطر نشان کرد مردم عزیز می توانند شکایات خود را بصورت مکتوب ارائه نمایند تا در سریعترین زمان ممکن درکمیسیون مربوطه رسیدگی وبا خاطیان برابر مقررات برخورد شود.
 
شیرین زاده رضایت مندی مسافران  و کاهش چشمگیر حجم شکایات راازنتایج برخوردهای صورت گرفته با رانندگان خاطی در این جلسات برشمرد و یادآور شد:در حال حاضر تاخیر مسافران از مبدا استان اردبیل به صفر رسیده است و خدمات شرکت ها و رانندگان نیز به مسافران در حد مطلوب و قابل قبول است.
 
 مشخصات:
نظرات: *