سمتمعاون فنی و نظارت
عکس
نامحمیدرضا
نام خانوادگیعبدی
تلفن مستقیم045-33743806
نمابر
تلفن داخلی354
 
سمتمعاون راهداری
عکس
نامعلی
نام خانوادگیصبحی
تلفن مستقیم045-33743811
نمابر
تلفن داخلی253
 
سمتمدیرکل راهداری و حمـل و نقـل جاده ای استان اردبیل
عکس
نامعلی
نام خانوادگیرحمتی
تلفن مستقیم045-33743801
نمابر
تلفن داخلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"