سیمای حمل و نقل استان

 

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اردبيل با 85 نفر پرسنل در سطح استان و داشتن يك پايانه مرزي و يك تير پارك در بيله سوار ، 5 مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي در محور اردبيل- آستارا ،فتاحي محور مشگن شهر - اردبيل كيلومتر4 سمت راست ، سحر محور اردبيل - پارس آباد كيلومتر 97 سمت راست ، اشرفي محور اردبيل - نير كيلومتر 5/16 سمت راست ، باغچه سبز محور مشگين شهر- اهر كيلومتر3 سمت چپ و 6 پايانه مسافري فعال و يك پايانه سيمان واقع در نمین و یک شهرک حمل و نقل واقع در جاده خلخال سه راه كورائيم ، امورات حمل و نقل جاده اي استان را بر عهده دارد .
نشاني اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اردبيل :
اردبيل - شهرك اداري بعثت - میدان مهارت
آدرس پست الكترونيك :Email: ardabil@ rmto.ir
كد پستي : 56169
صندوق پستي : 488- 56135
تلفن : 33743801 - نمابر : 33743802
شماره تماس و حوزه فعاليت كليه شركتهاي حمل ونقل كالاي استان :
اردبيل :
1 - آرتاويل بار
2- آرمان بار 2-04516634430
3- اصلان ترابر 6624215 0451
4- هدف بار مهاجر 2-04516634510
5- ت ك اردبيل 04518811367
6- تانكربار سبلان 0- 04518811179
7- تندربار اردبيل 2- 04516635500
8- جاويد آرابار 04516634518
9- حامدبار آرتا 04516634427
10- خليج فارس (اردبيل) 04516634513
11- دريا بار 2--04516634460
12- دشت بار نيار 04516611100
13 رسالت بار 04516634435
14 مسعود بار سبلان 04516634470
15 نجات بار 04516634475
16 رسول بار 04516634467
17 زمان بار اردبيل 04516634262
18 سبلان بار آرتاويل 04516634520-2
19 سريع روسالم 04516634500
20 سيارآذر 04516616667
21 عدالت جهان 04516634455
22 عقاب بار اردبيل 04516634480-2
23 سيال بار 8821411 0451
24 تانكربار اميد 04518820785
25 قشلاق بار 04516634530-2
26 نيار بار 04516634450
27 تعاوني روستايي 04517741071
28 آبادان اردبيل 6635051 0451
29 امير بار اردبيل 6634503 0451
30 تيز بار 6634140 0451
شهرستان نمين
31 آرمين ترابر 3229843 0452
32 اردبيل سيمان 04523229822
33 دنيزبار 3229890 0452
34 سالم سيمان 3229834 0452
35 سامان سيمان 3229796 0452
36 سرعت كار سيمان 04523229861
37 آذرحامد 3229854 0452
38 سيمان كار 3229820 0452
39 دوستان نمين 3583111 0452
40 فرجادپرند 3229825 0452
41 مرواريد سيمان 04523229864
42 اميربار نمين 3229838 0452
43 نعيم بار 3229811 0452
44 نيما ترابر 3229831 0452
45 نگين سيمان 3229863 0452
46 وحيد سرعت 04523229810
47 ياشار زمرد 3229817 0452
48 پادسيمان 04523229898
49 پاكان ترابر 3229846 0452
50 پاياپاي كالاي سبلان 04523229850
51 گلبارسيمان 04523229862
52 مژده بار 04523229877
53 نسيم بار 04523229880
شهرستان پارس آباد
54 محمدبار 7213011 -0452
55 نوربار 7280088 0452
56 افق بار مغان 7224082 -0452
57 جهان پارس آباد 04527282887
58 راحل بار
59 هادي بار 04527281940
60 سريع سالم صبا 04527288412
61 سپهري 04527322912
62 عقاب بار مغان 7283111 -0452
63 حامد بار مغان 7225575 -0452
64 صادق بار
شهرستان مشگن شهر :
65 احسان بار 5238419 -0452
66 يزدان ترابر 5230248 -0452
67 يوكچي 5225754 -0452
68 حقيقت لاهرود 04525322650
69 عزت بار 04525822337
70 آسايش بار
شهرستان بيله سوار و جعفرآباد :
71 بهرام (افسري) 04528222820
72 يول يولداشي 8228020 -0452
73 خليج فارس روح كندي 04528272215
74 آبادان (جعفرآباد) 04526635051
75 جعفرآباد مغان 04528824393
76 دشت بار 04528822611
شهرستان خلخال :
77 محسن بار 4222436 - 04524224036
78 صائب انديشه افق 04524252375
79 پيام خلخال 0452-4251952
شهرستان گرمي :'
80 اطمينان بارگرمي 04526243876
81 ساحل بار انجيرلو 0452-7332044-7332144
82 حقيقت گرمي 04526222556
83 سالم بار 6872114 -0452
ساير :
84 اصلاندوز 04527822519
85 قزل گل نير 04523822528

شماره تماس و حوزه فعاليت كليه شركتهاي حمل ونقل مسافربري استان :
اردبيل :

1 سبلان تور 04518813919
2 شماره 14 پارسيان (آرتا پیما میلاد) 04518812289
3 آرتا سبلان اردبيل04518813783
4 لاله سيرجهان (آریا سفر درخشان)04518811918
5 سفرسيرآريا (کیوان سیر) (تعاوني 3)04518813772
6 سیروسفر اردبیل04518813135
7 شماره پانزده ترابربي تا (تعاوني 15 ) (شرق)04518813770
8 شماره 16 جهان گشت مهر اردبيل (اردبیل صفا)04518813767
9 رهسپار کاروان04518813775
10 گيتي نورد ( شماره 12 كنارساحل)04518818057
11 آسان سفر مهر(آشنا سیر) (تعاوني 10)04518813233
12 ميهن نور آريا (شماره 4 گل راه)04518813778
13 همسفر آرتا 04518810084
14 كاروان سير (خط تبريز:04517717272 ، خط مغان :04518846956 ، خط خلخال : 04516635435)
15 جوان سير ايثار شعبه اردبيل04518816692
16 مؤسسه سبلان سیر04513339745
17 تعاونی عقاب سبلان04517725485
18 سيماسفر شعبه اردبيل04518816823
شهرستان سرعين :
19 سرعین سیر04522222209
شهرستان :نمين (عنبران)
20 موسسه گيتي نورد عنبران(مهران عنبرا ن)04523604121
شهرستان : نير
21 سفرسير آريا نير (راهیان شب)04523822797
22 پارسيان نير سبلان (خاتم اردبیل)04523822561
23 ميهن نور آريا نير (قزل گلی نیر)04523823132
كيوي :
24 شماره 7 عدل گيوي (اطمینان کیوی )04524922338
شهرستان خلخال :
25 ترابر بيتا خلخال (خلخال سیر)04524253929
26 مارال گشت خلخال04524232321
27 تیزرو امید خلخال04524253211
28 جهان سير خلخال04524252655
هشتچين :
29 شماره 7 عدل هشتجين(امید هشتجین)09144565347
30 نويد هشتجين4-04524821213
شال:
31 دهستان شال04524652232
گرمي :
32 پيك صباي گرمي(صفای گرمی) (تعاوني 17)04526243922
33 ميثم ترابر گرمي09149518508
34 شادان سفر مغان04526242608
شهرستان پارس آباد :
35 پيك صبا پارس آباد(افق مغان) (تعاوني 17)04527282343
36 جهان گشت مهر پارس آباد(ساحل مغان) 04527284114
37 امید رضوان مغان04527283637
38 سهند مغان04527283747
39 آسوده سفرپارس آباد(آرام سفر مغان)04527291212
اصلاندوز :
40 بهار مغان اصلاندوز09141513220
شهرستان مشگين شهر :'
41 شماره 9 راه پيماي پارسيان مشكين شهر (تندرو مشگین سیر)04525232116 ، 04525222425
42 آسوده سفر مشكين (مسعود مشگين)04525232057
43 آسياسفرمشكين04525234605
قوتور سوئي :
44 مؤسسه مسافر بری شهباز اردبیل04528846112
لاهرود :
45 مؤسسه شماره چهارده پارسيان لاهرود04525232021
46 هادي سير بيله 09141526320


کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"